Toegankelijk voor alle kinderen

Wij zijn een openbare basisschool en zijn toegankelijk voor alle leerlingen. OBS de Windroos is een school waar elke leerling zichzelf kan zijn, en in een veilige, rijke en prikkelende leeromgeving gestimuleerd wordt om zich te ontplooien tot een zelfstandig individu, dat met zelfvertrouwen en op creatieve wijze nieuwe situaties tegemoet treedt.

De school is gevestigd in de wijk Karveel en geeft onderwijs aan circa 220 kinderen die zijn verdeeld over drie leergemeenschappen. Groep 1/2 vormt samen een speel/leergemeenschap. Groep 3/4/5 en groep 6/7/8 evenzo.

Eruit halen wat erin zit

Wij organiseren ons onderwijs anders: we willen graag meer actieve en minder afhankelijke leerlingen en het eigenaarschap vergroten. Onze leerkrachten werken op een intensiever niveau samen en verzorgen rijker onderwijs. Wij gaan uit van verschillen en daarom is er veel aandacht voor de individuele leerling en het onderwijs- en leeraanbod dat hij/zij nodig heeft. Leerlingen zijn actief betrokken bij hun onderwijs via de leerlingenraad en oefenen hierin ook actief met burgerschap.

Onder schooltijd en erna organiseert de Windroos in samenwerking met verschillende partners, leerzame, sportieve, technische en muzikale activiteiten waar onze leerlingen aan kunnen deelnemen. Wij werken uitgebreid samen met de Kubus (cultureel centrum) die samen met ons zowel binnen als buitenschoolse activiteiten organiseert. Zo hebben we een cultuurcarrousel waarbij alle leerlingen les krijgen van een vakdocent in beeldende vorming, muziek en drama, een kinderkoor en een leerorkest.

Respect voor elkaar